Verslag Workshop Storytelling

Maandag 4 oktober 2021 vond de ‘Workshop Storytelling’ plaats die via Zoom verzorgd werd door de Vertelschool Rotterdam onder leiding van Sandra en Suzan. Er waren negen FFF-leden online aanwezig die actief deelnamen aan deze interactieve workshop.

In deze workshop leerden we hoe we praktische handvatten kunnen toepassen om een moeilijk verhaal nog beter onder de aandacht te brengen van onze gesprekspartner of toehoorders. De onderwerpen die door de leden als voorbeelden naar voor werden gebracht varieerden van hoe kan ik ‘mezelf verkopen’ bij het verkrijgen van een opdracht tot hoe vertel ik een ‘slecht weer’ bericht aan de organisatie. Door uitsplitsing naar ‘break-out sessies’ met drie personen werd ook onderlinge diepgang bereikt in de hierop volgende gesprekken en uitwisseling van ervaringen.

De interactie in deze workshop gaf een extra dimensie aan deze bijeenkomst. Het inleven in de verhalen van anderen gaf een goede blik op ‘Storytelling’ met een doel.

Deze workshop heeft mij geholpen een goede stap te zetten om gestructureerd een verhaal te vertellen ten einde te bereiken wat je wilt bereiken, of dat nu een persoonlijk doel is of iets voor een zakelijk doel. Deze workshop vraagt mijns inziens ook om een vervolg met nog meer training onder begeleiding van de specialisten Sandra en Suzan.

En voor wie het nog niet heeft meegemaakt, als er weer een sessie komt sluit je aan en doe mee!

Kees Limburg

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan nu in voor de FFF Nieuwsbrief !