Loop mee, praat mee en eet mee tijdens de ALV op 9 september!

ALV 2020 bij FFF

Tja, toen ik de uitnodiging kreeg, dacht ik: “Eindelijk weer eens een live-bijeenkomst i.p.v. een Teams of Zoom-ontmoeting”.
Samen met ander FFF-lid op pad en onderweg reflecteren op de impact en gevolgen van Covid-19 in de afgelopen en komende periode.

Op het parkeerterrein bij Fort bij Vechten de vertrouwde gezichten, gestart met de wandeling en bijpraten met de diverse andere leden. Leuk weer, na afloop van de wandeling op naar de krochten van het Fort (en een bijzonder ambiance) met in achtneming van de maatregelen van de “geduide 1,5 meter-economie”.
Na een bakje koffie de start van de Algemene Ledenvergadering. De opkomst was wat gering, leden zijn kennelijk toch nog wat bevreesd om deel te nemen. De penningmeester kon vanwege een coronatest niet live, maar was m.b.v. de video-verbinding aanwezig.
Door de voorzitter werd verslag gedaan over het afgelopen bijzondere jaar en een vooruitblik gegeven. Daarin aandacht voor toenemend partnership en natuurlijk Corona. Ook de aankondiging dat leden meer gebruik kunnen maken van activiteiten van partners(zoals Nive en de mediagroep) en dat FFF daar de bijdragen voor haar rekening neemt. Helaas ook dat de voorzitter vanwege privéomstandigheden terug wil treden. Het bestuur gaat zich beraden.

In en n.a.v. het financieel verslag en toelichting door de penningmeester en de aangereikte input van de kascommissie werd aandacht besteed aan het terugdringen van bestuurskosten (en overhead), omdat dit een flink deel van het totale budget opslokte. Verslag werd gedaan van de (inmiddels) ingezette acties en te verwachten resultaten.
Mede daardoor kon de kascommissie volstaan met het voorstel om het bestuur te dechargeren. Dit werd door de aanwezigen ondersteund. Door Covid-19 kon de ALV en dechargeren van bestuur pas later plaatsvinden dan volgens de reglementen is voorgeschreven. Ook werd de begroting toegelicht, nadere opsomming en vorm van activiteiten gepresenteerd.
Na afloop van de ALV werden de aanwezige partnerships in de gelegenheid gesteld om de organisatie, de samenwerking met FFF en specifiek aanbod aan de leden te presenteren. Deze presentatie werd goed ontvangen, jammer dat er wat weinig leden aanwezig zijn. Om die reden goed om het gepresenteerde aanbod op de website onder de aandacht te brengen.

Vervolgens startte de BBQ en koud buffet (hetgeen goed verzorgd was) en konden de leden elkaar weer eens live ontmoeten in een bijzondere sfeer en ervaringen uitwisselen.

Op naar de komende activiteiten!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan nu in voor de FFF Nieuwsbrief !