Masterclass Besluitvorming als machtsspel

Als besluitvorming gepolitiseerd raakt, wordt macht belangrijker dan communicatie, wordt wantrouwen leidend in de omgang en mogen we slecht doordachte en omstreden besluiten verwachten, en verzet en vertraging bij de uitvoering. Grote uitdaging: hoe kun je politisering voorkomen en bestrijden. Martin Hetebrij is aan de hand van concrete verhalen uit de enerzijds beelden op van de manier waarop politisering totaal onnodig kan worden bevorderd, maar anderzijds ook zicht op mogelijkheden voor het organiseren van besluitvorming, die politisering goed kunnen voorkomen en zelfs intomen.