NIVE Workshop: Wat gebeurt hier nu eigenlijk?

Hoe komt het toch dat mensen vaak ja zeggen maar nee doen? Dat ze zich een-op-een zo anders gedragen dan in een groep? Dat het steeds dezelfde mensen zijn die het voortouw nemen en anderen dat maar laten gebeuren, ook als zij (en jij!) dat eigenlijk niet willen?