Rondetafel gesprek “Controllership met Impact”

Programma

Deelname

Jij als FFF-lid mag kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst! Deelname is voor leden van Financials For Financials gratis. Wil jij kennismaken met de vereniging  FFF als introducé? Neem dan contact op met frans.de.vos@futurefitfinancials.nl.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk via de mail aan secretariaat@futurefitfinancials.nl

Locatie

VDR Bouwgroep B.V.
Dortmundstraat 30
7418 BH Deventer

Rondetafel gesprek “Controllership met Impact”

Onze gastheer op 30 maart is Laurens Potters, controller bij de VDR Bouwgroep. Voor degene die hem nog niet kent verwijzen wij graag naar het interview dat in CM 9 van 2022 stond onder de aansprekende titel ‘het kan elke dag beter, slimmer en anders’.
Laurens is al jaren een zeer betrokken lid van Financials For Financials en is in onze ogen, en zoals ook uit het interview blijkt, een controller met impact’.
Onder leiding van 2 moderators gaan we graag in gesprek met controllers over wat zij verstaan onder ‘controllership met impact’.

Moderators

Bert Gadellaa
Hidde van der Wal
Bert en Hidde zijn beiden ervaren strategie- en organisatiedeskundigen, zijn beiden actief als docent Management Accounting & Control en betrokken bij de organisatie van internationale management trips.

Inhoud

Bert en Hidde zijn beiden ervaren strategie- en organisatiedeskundigen, zijn beiden actief als docent Management Accounting & Control en betrokken bij de organisatie van internationale management trips.
Controllership is een eigenschap van organisaties, net als ondernemerschap. Het zegt iets over de kans dat de organisatie haar gestelde doelen gaat realiseren. Die kans zou onder alle omstandigheden maximaal moeten zijn. Dan is volgens ons de organisatie ‘in control’.
Onze definitie van controllership is dan ook: het geheel van denken en doen in organisaties dat zich richt op het meer ‘in control’ komen en blijven als organisatie.
Voor alle duidelijkheid: het gaat over de kans, niet over het risico. Kans is geen zekerheid. Kans, zo hoog mogelijk, is geen 100% garantie. Er blijft dus altijd een mate van onzekerheid waar de organisatie mee om moet gaan.
Tijdens het ‘rondetafelgesprek’ gaan we praten over de impact van controllership. Welke visie heb jij op controllership, want zonder visie een kleinere kans op succes. Dat is niet wat je wilt.
Een visie op controllership biedt een handelingsperspectief. Een leidraad voor alle medewerkers van een organisatie om zo met elkaar succesvoller te worden. Een lonkend perspectief dat niet vanzelf komt.
Om te komen tot zo’n visie willen we het goede gesprek gaan voeren aan de hand van drie vragen:
  1. Wat is ervoor nodig om ‘in control’ te zijn?
  2. Hoe krijg je meer controllership in jouw organisatie?
  3. Wat is daar in de rol van de financieel eindverantwoordelijke?
De antwoorden op deze vragen dragen bij aan de ontwikkeling of toetsing van de eigen visie op controllership voor jouw eigen organisatie.
Wij verzorgen deze bijeenkomst onder ons motto ‘trots op je vak en plezier in je werk’. We willen financieel eindverantwoordelijken in Nederland nog beter maken in hun mooie vak. Dan dragen ze nog meer bij aan het succes van de organisaties waar ze werkzaam zijn. Een visie op controllership is essentieel daarbij.
We kijken uit naar je komst om met ons en de deelnemers het gesprek over dit boeiende onderwerp aan te gaan.  Het aantal plaatsen aan tafel is beperkt (max. 12)  dus meld je snel aan.