Masterclass Grensoverschrijdend gedrag in organisaties

Programma

Deelname

Deelname is voor leden van Future Fit Financials gratis. Wil jij kennis maken met de vereniging FFF als introducé neem dan contact op met frans.de.vos@futurefitfinancials.nl.

Inschrijving

Inschrijven is alleen mogelijk via aanmelding op de agenda van de website van Nive Managers Platform. Dit kan via onderstaande button.

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Masterclass Grensoverschrijdend gedrag in organisaties

Is het een noodlot dat omstanders alleen maar toekijken bij grensoverschrijdend gedrag en zelf niets doen? Of kun je daar in jouw organisatie invloed op uitoefenen? Immers, als manager ben je er niet altijd. Het helpt enorm als collega’s onderling vroegtijdig interveniëren. Deze sessie biedt je veel praktische inzichten over wat er nou eigenlijk gebeurt rond grensoverschrijdend gedrag op het werk, en ideeën over een goede aanpak.
Deze sessie vormt een afwisseling van inzichten uit wetenschap en bedrijfskunde, en toepassing daarvan op jouw eigen werksituatie. We kijken naar het objectieve en subjectieve karakter van grensoverschrijdend gedrag: dat immers creëert een lastig te hanteren dynamiek op het werk. Duidelijk wordt dat de oplossing voor jou vaker ligt in het goed managen van de dynamiek dan in het zoeken van ‘de waarheid’. Dat werken we in de sessie nader uit.
Er zijn ook specifieke risicofactoren te benoemen voor het thema. Een oefening brengt meer helderheid welke factoren voor jouw organisatie het meest relevant zijn.
Bovendien gaan we aan de slag met de redenen voor omstanders om zich afzijdig te houden of zich er juist mee te bemoeien. Het Actieve Bijstander Model helpt de organisatie én de omstander bij het collectief weerbaar worden en verantwoordelijkheid nemen.
Het is een aanpak met vijf elementen:
  • Sociale Norm, de gewenste omgangsvormen
  • Procedures, het ‘huis van meldingen’ op orde
  • Motivatie, de wil om bijstander te zijn
  • Vaardigheden, in staat om bijstander te zijn
  • Persoonlijk Contact
We bespreken dit vanuit jouw eigen casussen of dilemma’s zodat je concrete toepassingsmogelijkheden mee naar huis neemt!
Wat levert deze Masterclass jou op?
  • Je kent het objectieve en subjectieve karakter van grensoverschrijdend gedrag en weet wat dat voor jou als manager betekent.
  • Je leert risico’s herkennen voor grensoverschrijdend gedrag, wat ook ideeën biedt voor preventieve maatregelen.
  • Het Actieve Bijstander Model biedt je een concreet toepasbare aanpak voor collectieve weerbaarheid en verantwoordelijkheid in jouw organisatie.