Masterclass Besluitvorming als machtsspel

Programma

Deelname

Deelname is voor leden van Financials For Financials gratis. Wil jij kennis maken met de vereniging FFF als introducé neem dan contact op met frans.de.vos@futurefitfinancials.nl.

Inschrijving

Inschrijven is alleen mogelijk via aanmelding op de agenda van de website van Nive Managers Platform. Dit kan via onderstaande button.

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Masterclass Besluitvorming als machtsspel

Het gevaar van politisering

Besluitvorming als machtsspel, het gevaar van politisering.
Als besluitvorming gepolitiseerd raakt, wordt macht belangrijker dan communicatie, wordt wantrouwen leidend in de omgang en mogen we slecht doordachte en omstreden besluiten verwachten, en verzet en vertraging bij de uitvoering. Grote uitdaging: hoe kun je politisering voorkomen en bestrijden. Martin Hetebrij is aan de hand van concrete verhalen uit de enerzijds beelden op van de manier waarop politisering totaal onnodig kan worden bevorderd, maar anderzijds ook zicht op mogelijkheden voor het organiseren van besluitvorming, die politisering goed kunnen voorkomen en zelfs intomen.
Dat die positieve mogelijkheden er zijn, komt voort uit een tekort aan aandacht voor besluitvorming, zodat er winst te behalen is als men die doordachtheid vergroot. Daar zijn bruikbare middelen voor, en daar wil Martin zicht op bieden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Martin Hetebrij
Martin Hetebrij functioneert nu al jaren als onderzoeker/adviseur/trainer/coach op het gebied van macht en besluitvorming in organisaties. Hij heeft daar vier boeken over geschreven en het volgende boek komt uit in de eerste helft van 2023. Voorlopige titel: Besluitvorming als spel met macht, het gevaar van politisering, hoe dat te voorkomen en te bestrijden.