Met waardecreatie naar winst voor alle stakeholders

‘Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ruimte.’ zegt Ronald Paping, wethouder van Arnhem, onlangs bij de opening van een nieuw fietspad met een innovatief asfaltmengsel gebaseerd op olifantsgras: grasfalt. Milieuvriendelijker, met minder CO2 uitstoot, door het gebruik van producten uit de natuur en hergebruikt asfalt. Volgens de aannemer ‘zijn we hiermee de bodem niet aan het uitputten, maar houden we dit in leven.’ Het is niet alleen kenmerkend voor een stad die voorop wil lopen in innovatie op het gebied van energie en duurzaamheid: ‘Dit is echt de toekomst.’

Circulariteit
Steeds meer zien we dergelijke initiatieven op het gebied van circulariteit. Maar wat houdt circulariteit nou precies in? Volgens de Rabobank is ‘een circulaire economie een economie waarin energie, water en materialen zo lang mogelijk worden behouden en zo effectief mogelijk worden hergebruikt. Hierbij worden kringlopen van materialen gesloten en wordt de waarde van grondstoffen en producten gemaximaliseerd.’

Naar verwachting neemt het circulair ondernemerschap in uiteenlopende sectoren toe. Immers, steeds meer bedrijven besteden bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Gebleken is dat bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen beter in staat zijn om in te spelen op veranderingen in hun omgeving en kansen zien om andere verdienmodellen te benutten. Maar hoe ga je die maatschappelijke impact meten, laat staan er op sturen?

Integrated reporting
Het waardecreatiemodel van het IIRC (International Integrated Reporting Council) kan daarbij heel behulpzaam zijn. Met integrated reporting worden financiële en niet-financiële gegevens samengebracht in één verslag. Het model is gebaseerd op zes kapitalen (financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, natuurlijk en sociaal & relationeel kapitaal). Zo ontstaat een beter beeld van de strategie, de risico’s en de impact die het bedrijf heeft op bijvoorbeeld de maatschappij of het milieu en de waardecreatie op zowel de korte als (middel)lange termijn. Daarbij is samenhang belangrijk en staat aandacht voor de langere termijn voorop. Ondanks dat integrated reporting en integrated thinking dat daaraan ten grondslag ligt, relatief nieuwe concepten zijn, wordt deze transparante manier van verslaglegging steeds meer gemeengoed.

Transparantie en reputatiemanagement
In het voorbeeld van het groene grasfalt fietspad zijn de grondstoffen natuurlijk en hernieuwbaar en wordt in de openbare ruimte daadwerkelijk invulling gegeven aan circulariteit en duurzaamheid. Daarmee heeft de aannemer een belangrijke maatschappelijke rol in de transitie naar een duurzame economie. Het meten en transparant maken van de maatschappelijke impact kan weliswaar lastig zijn maar is de basis voor sturing op de maatschappelijke prestaties van een bedrijf. Niet in de laatste plaats ook voor een goede reputatie waarbij de kernwaarden van het bedrijf worden doorvoeld en gevoeld en de geloofwaardigheid hoog is.

Interessant is om te kijken hoe het waardecreatiemodel kan worden toegepast op het eigen bedrijf. Van welke kapitalen wordt gebruik gemaakt en wat dragen deze bij aan de maatschappelijke waarde? Bij voorkeur wordt samen met de stakeholders gekeken hoe het bedrijfsmodel zo kan worden aangepast dat er op meerdere assen waarde gecreëerd wordt. Dan levert waardecreatie uiteindelijk winst op voor alle stakeholders.

Mirjam Groenendijk is marketeer in hart en nieren. Maatschappelijk betrokken en gericht op verbinding en duurzaam resultaat: Zet zich in voor inclusief ondernemerschap in Midden-Gelderland, draagt bij aan kennisdeling en ontwikkeling van financiële professionals bij vereniging Financials For Financials en wil het menselijke en maatschappelijk betrokken gezicht van Accon avm adviseurs en accountants laten zien.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan nu in voor de FFF Nieuwsbrief !