Hoe blijf je relevant in een veranderende wereld?

Het is de vraag die menig bedrijf en vereniging bezighoudt. Zo is algemeen bekend dat sportverenigingen steeds meer moeite hebben om nieuwe leden aan zich te binden. En bedrijven, zeker diegenen die al menig jaar de markt en het straatbeeld domineren, zijn ineens niet meer zo zeker van hun bestaansrecht. Neem Intertoys. Wie had ooit gedacht dat zo’n sterk merk failliet zou kunnen gaan? Kennelijk hebben de ondernemers te laat ingespeeld op de veranderende klantbehoeften en digitale ontwikkelingen. 

 

Overigens, naar het lijkt, is de teloorgang van deze speelgoedgigant, afgewend door de verkoop aan een Portugese investeringsmaatschappij. Maar toch. Tja, ‘verandering is de enige constante’: Wil je ook in de toekomst er toe doen, dan is intrinsieke motivatie, goede communicatie en veranderingsbereid van levensbelang. Weet mensen blijvend te motiveren en beschikken over snelle en ‘one truth’ informatie, waarop je direct en goed kunt sturen en waarde toevoegt. Ik heb het nu over Intertoys, maar als vereniging kennen we ook de uitdagingen van een sterk veranderende wereld. Voordat ik u meeneem in ons veranderingsproces eerst ‘een stukje‘ historie:

In het najaar van 1963 werd onze vereniging opgericht als ‘Nederlandse Genootschap van administrateurs’ afgekort het NGA. Onder dat acroniem heeft onze vereniging ruim 40 jaren geopereerd. Om precies te zijn van 12 december 1963 tot 12 mei 2005. Vanaf die datum is de naam gewijzigd in Financials for Financials waarbij de doelgroep verbreed werd tot professionals die werkzaam zijn in het gehele gebied van financieel management en financial accounting. Een naamswijziging die bovendien beter aansloot bij de internationalisatie van deze doelgroep.

In 2013 bij ons 50-jarig bestaan stonden de drie F’s in onze naam voor Faculty (vakkennis), Fantasy (plezier) en Friends (netwerken). Waarbij we ook de aansluiting met de jonge (potentiële) financial hebben gezocht om hen te inspireren om zichzelf en hun kennis te ontwikkelen, te netwerken en te delen. Dit in samenwerking met hogescholen en andere onderwijsinstellingen om tevens de ontwikkeling van het vakgebied te blijven volgen en inbrengen.

Nu in het jaar van ons 55-jarig bestaan hebben we het over Fun, Friendship en Flow: Waarin het plezier (waar je van houdt) en het netwerken (wat heeft de wereld nodig) eerst komen en dan de acties gerichte op energie en activiteit (waar ben je goed in). Zo op het oog andere kernwaarden, maar is dat wel zo? Is er wel zoveel veranderd om relevant te blijven als vereniging voor financiële professionals?

Kwaliteit en integriteit
Op 4 april 1964 werd door de toenmalige voorzitter M. Maris al het woord ‘controller’ vermeld. Kwaliteit en integriteit waren en zijn noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van je beroep als financiële professional. Nog steeds is het als financieel manager of controller van belang om op het juiste moment de juiste en betrouwbare informatie beschikbaar te hebben. Maar dan komt onherroepelijk die ethische vraag om de hoek kijken: welke informatie mag je wel en welke informatie mag je niet beschikbaar stellen? Om lid te worden van een vereniging voor financiële professionals is het dus niet alleen van belang om te netwerken en plezier te hebben, maar ook om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk.

We hebben het over wat wel en niet veranderd is in die 55 jaar. Was de ledenbinding in het verleden gebaseerd op een gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid, nu is ledenbinding lastiger geworden in onze huidige maatschappij waar alles om het individu draait. Wordt men lid van een vereniging om deel uit te maken van een netwerk van gelijkgestemden of wordt men vooral lid om eruit te halen wat mogelijk is. In marketingtermen ‘What’s in it for me?’. Bovendien zijn door internet en Social Media, kennis en contacten direct en nagenoeg onbeperkt toegankelijk geworden.

De hoeveelheid informatie, de wijze waarop en de beschikbare tijdslijnen zijn dus enorm gewijzigd en zullen ook de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Het is en blijft dan ook van belang om je te kunnen blijven aanpassen aan deze veranderende klant- en informatieomgeving die nieuwe vragen oproept en nieuwe werkwijzen en oplossingen noodzakelijk en mogelijk maken. Belangrijke vragen hiervoor nu, maar ook in de toekomst zijn:
Hoe kun je zo snel mogelijk informatie vinden? En, is wat je leest of hoort ook juist en volledig?

De interne organisatie van je bedrijf of de vereniging is hier tijdig op aan te passen. Voor ons betekent dit dat we kennis naar de financiële professional toebrengen en van een doe-vereniging evolueren naar een faciliterende vereniging.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan nu in voor de FFF Nieuwsbrief !