Doe ik ertoe?

Het is misschien een vraag die u zichzelf tot voor kort niet zo vaak stelde, volop in beslag genomen door de waan van de dag. Nu de wereld tot stilstand is gekomen en de coronacrisis met de dag zorgelijker wordt, dringt deze vraag zich echter steeds nadrukkelijker op.

Juist in deze onzekere tijden is de behoefte aan zingeving groot en neemt de saamhorigheid toe. Als ik door de nieuwssites en de timeline in mijn socials scroll, lees ik mooie initiatieven, slimme ideeën en oplossingen, begrip, creativiteit, liefde en vertrouwen.

Nieuwe Werkelijkheid

Mijn wereld was al tot stilstand gekomen op 20 mei 2019, toen ik de diagnose ‘borstkanker’ kreeg. Net een week daarvoor was mijn blog ‘met waardecreatie naar winst voor alle stakeholders’ op deze plek gepubliceerd. Ik had bij mijn diagnose hetzelfde gevoel als nu iedereen ervaart; de toekomst is onzeker geworden en niets is meer vanzelfsprekend. Een nieuwe Werkelijkheid waartoe je je moet leren verhouden, een bewustwordingsproces van controle naar vertrouwen. Toen ging het dagelijks leven gewoon door terwijl jezelf tot stilstand komt. Nu komt het dagelijks leven tot stilstand terwijl ik juist in de startblokken stond om weer aan ‘het gewone leven’ mee te doen.

De artsen wagen zich nog niet aan ‘u bent genezen’ maar stellen ‘u moet er op vertrouwen dat alles weg is’. Nu is Nederland ziek, zegt men, en komt het meer dan ooit aan op vertrouwen. Dat we hier weliswaar niet ongeschonden maar wel sterker uit zullen komen. Ik ben ervan overtuigd dat deze crisis een kanteling zal zijn in onze geschiedenis, waarbij we transformeren naar een Betekeniseconomie: bij bedrijven en in de maatschappij ligt de focus niet langer op welvaart, maar vooral ook op welzijn en welbevinden. ‘Wat goed voor jou en de planeet is, is goed voor mij.’

Transitie naar de Betekeniseconomie

Kees Klomp is één van de voorvechters van de Betekeniseconomie: ‘Betekenisvol ondernemen draait om het genereren van brede waarde. Bedrijven richten zich niet langer op het bewerkstelligen van louter zakelijke winstdoelstellingen, maar ook op maatschappelijke en persoonlijke winstdoelstellingen. Dat integrale winststreven zorgt ervoor dat betekenisvolle bedrijven fundamenteel anders opereren. Pas als de zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke winst eerlijk en gebalanceerd is, is er sprake van betekenisvol ondernemen!’

Het algemeen belang dienen

Terug naar jou, als Financial. Juist nú in deze onzekere tijden kun je ertoe doen. Als mens én als professional. Ik werk bij een advies- en accountantsorganisatie en mijn collega’s zijn een luisterend oor voor verontruste ondernemers en staan hen met raad en daad terzijde. Dat geeft veel voldoening. De IFAC (Internationale Federatie van Accountants) heeft bij het nadenken over de toekomst van het beroep zeven rollen benoemd voor de accountant. Naast een rol als ‘trusted professional’, als ‘process and control expert’ en ‘digital and technology enabler’ is de accountant ook een ‘navigator’ en een ‘co-piloot’, die een organisatie door zijn inzicht stuurt naar waardecreatie en duurzame winstgevendheid. Verder moet de accountant als ‘merkbeschermer’ en ‘storyteller’ organisaties helpen bij het bewaken van de reputatie, via het rentmeesterschap van materiële en immateriële activa en financiële en niet-financiële prestaties. ‘Als we deze rollen goed vervullen, dienen we altijd het algemeen belang’, meent Alan Johnson, Deputy President.

Het algemeen belang dienen. Voor die gezamenlijke opdracht staan we nu, in welke sector dan ook. Want vergeet niet, ook als u geen ‘vitaal’ beroep heeft doet u ertoe! Door uw kennis in te zetten en de hand te reiken naar de ander en zo waarde te creëren voor mens en maatschappij.

Mirjam Groenendijk. Maatschappelijk betrokken en gericht op verbinding en duurzaam resultaat: Zet zich in voor inclusief ondernemerschap in Midden-Gelderland, draagt bij aan kennisdeling en ontwikkeling van financiële professionals bij vereniging Financials For Financials en wil het menselijke en maatschappelijk betrokken gezicht van Accon avm adviseurs en accountants laten zien.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan nu in voor de FFF Nieuwsbrief !